SIDSTE NYT – januar 2021

Med baggrund i Coronasituationen og de vedtagne restriktioner,

AFLYSES fastelavnsarrangementet den 14. februar 2021 (traditionen genoptages i 2022)

UDSÆTTES generalforsamlingen den 24. februar 2021 – ny dato meldes ud når restriktionerne tillader dette.

Bestyrelsen fortsætter uændret ligesom budget 2021 er identisk med budget 2020. Kontingent for 2021 er som 2020 kr. 1830,- der opkræves pr 1. april 2021

30/3-2021; Opkrævning af kontingent er rykket til 1. maj 2021 – foreningens kasserer kæmper for en mere moderne opkrævningsform som Betalingsservice eller kortbetaling men der er mange betingelser, der skal opfyldes!

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

RUNDINGSHOLMS bestyrelse ønsker alle grundejerforeningens beboere samt samarbejdspartnere EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR!

Vi minder samtid om at sidste frist for forslag til generalforsamlingen er den 1. januar 2021 – send forslag til mail@rundingsholm.dk

Pas godt på jer selv og jeres ejendom, og også gerne naboens – juledagene er også højtid for indbrud!

Hilsen

RUNDINGSHOLM
Bestyrelsen

Nyheder april 2020

Kontingentet skulle være betalt 1. april hvilket 225 af jer har gjort, yderligere 2 har betalt forkerte beløb mens 30 af jer ikke overholder betalingsfristen.

Kassereren begynder at rykke og uddele gebyrer på kr. 100,-

Ræve i området – Grundejerforeningen har fået tilladelse til regulering af ræve på området indtil 30. april 2010

Ser I ræve(ne) i området, bedes I straks sende en SMS til 52 65 89 63 med angivelse af tidspunkt og sted for observationen, så vurderer jægerne om de kan og vil rykke ud.

Nyheder marts 2020

Kontingentet for 2020 skal være betalt senest onsdag den 1. april!
Benyt venligst det udleverede indbetalingskort – kontingentet for 2020 udgør kr. 1830,- For sen betaling medfører en rykker med et rykkergebyr på kr. 100,-

Send os jeres mailadresse! Vil I også fremover modtage gebyrfri kommunikation fra RUNDINGSHOLM, bedes I tilmelde jer papirløs kommunikation via email på mail@rundingsholm.dk – oplys navn, adresse og den emailadresse, I ønsker vi benytter.

Ræve i området – der har gennem de sidste par måneder været et par ræve, der desværre har angrebet hunde og katte. Bestyrelse har gjort følgende:

  • Kontaktet Holbæk Kommune, der har sat en miljøsagsbehandler på opgaven
  • Indgået i samarbejde med nabogrundejerforeninger under styring af miljøsagsbehandleren
  • Søgt Skov & Naturstyrelsen om tilladelse til ‘Regulering af skadedyr’
  • Modtaget tilladelsen, der er gældende til og med 30. april 2020
  • Videregivet tilladelsen til jæger boende i naboforening på

Status 22. marts: Ræven(e) set flere gange i hele Østbyen fra Fasanvej til Oldvejen men ingen fanget/nedlagt

Generalforsamling 2020 er overstået

Tak til jer, der deltog. Inden længe vil referatet med girokort være på vej i jeres postkasser, sidste rettidige betalingsdag er 1. april 2020.

Vil I også fremover modtage gebyrfri kommunikation fra RUNDINGSHOLM, bedes I tilmelde jer papirløs kommunikation via email på mail@rundingsholm.dk – oplys navn, adresse og den emailadresse, I ønsker vi benytter.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

RUNDINGSHOLMS beboere, leverandører og andre, vi har kontakt med ønskes GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

HUSK at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2020 skal være bestyrelsen i hænde den 1. januar 2020 – benyt mail@rundingsholm.dk

TAK til alle jer, der har valgt at modtage henvendelser via mail fremover – vi ser gerne at endnu flere tilmelder sig – benyt mail@rundingsholm.dk

Vigtige datoer i 2020:

– 23. februar kl. 10.30 – Fastelavn på legepladsen ved Ewalds Have
– 26. februar kl. 19.00 – Generalforsamling 2020 på Restaurant Vadestedet

På bestyrelsens vegne

Torben Bo Florin
Formand

Kontingent 2019

Sidste rettidige betalingsdato for årets kontingentapril 2019 var den 1. april men den 7. april manglede 20 medlemmer stadig at betale. Rykkere med gebyr udsendes i den kommende uge.