Hvem gør hvad omkring fortovene?

I følge vedtægter og deklarationer er det den enkelte grundejer, der holder fortov og halvdelen af vejbanen fri for ukrudt, snavs og andet, fx sne når det er sæson for det.
En generalforsamlingsbeslutning i 2014 ændrede lidt på dette da det blev besluttet, at lade grundejerforeningen fjerne ukrudt mellem fortov og kantsten (‘rendestenen’) af hensyn til levetiden på asfalten. Samtidig overtog grundejerforeningen græsslåning på de større arealer ved stikvejenes vendepladser.

Grundejeren er altså stadig forpligtet til at holde selve fortovet fri for snavs og ukrudt, at klippe hækken så der er 30 cm ud til fortov – samt holde halvdelen af vejbanen fri for snavs og sne.

Grundejerforeningen løser opgaven ved at vores entreprenør slår græsset ved vendepladserne sammen med græsslåning på de øvrige arealer mens ukrudtsbekæmpelsen forgår i 2 trin:
– 1) Mekanisk rensning mellem asfalt og kantsten
– 2) Kemisk rensning med godkendt ukrudtsbekæmpelsesmiddel

Punkt 1 blev i 2018 udført i forsommeren mens punkt 2 er blevet udskudt på grund af tørke. Det sættes derfor i gang primo oktober 2018

Grundejerforeningen og entreprenøren er naturligvis meget varsomme overfor den kemiske bekæmpelse, både i forhold til produkt, men også mængde.