GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

RUNDINGSHOLMS beboere, leverandører og andre, vi har kontakt med ønskes GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

HUSK at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2020 skal være bestyrelsen i hænde den 1. januar 2020 – benyt mail@rundingsholm.dk

TAK til alle jer, der har valgt at modtage henvendelser via mail fremover – vi ser gerne at endnu flere tilmelder sig – benyt mail@rundingsholm.dk

Vigtige datoer i 2020:

– 23. februar kl. 10.30 – Fastelavn på legepladsen ved Ewalds Have
– 26. februar kl. 19.00 – Generalforsamling 2020 på Restaurant Vadestedet

På bestyrelsens vegne

Torben Bo Florin
Formand