Nyheder marts 2020

Kontingentet for 2020 skal være betalt senest onsdag den 1. april!
Benyt venligst det udleverede indbetalingskort – kontingentet for 2020 udgør kr. 1830,- For sen betaling medfører en rykker med et rykkergebyr på kr. 100,-

Send os jeres mailadresse! Vil I også fremover modtage gebyrfri kommunikation fra RUNDINGSHOLM, bedes I tilmelde jer papirløs kommunikation via email på mail@rundingsholm.dk – oplys navn, adresse og den emailadresse, I ønsker vi benytter.

Ræve i området – der har gennem de sidste par måneder været et par ræve, der desværre har angrebet hunde og katte. Bestyrelse har gjort følgende:

  • Kontaktet Holbæk Kommune, der har sat en miljøsagsbehandler på opgaven
  • Indgået i samarbejde med nabogrundejerforeninger under styring af miljøsagsbehandleren
  • Søgt Skov & Naturstyrelsen om tilladelse til ‘Regulering af skadedyr’
  • Modtaget tilladelsen, der er gældende til og med 30. april 2020
  • Videregivet tilladelsen til jæger boende i naboforening på

Status 22. marts: Ræven(e) set flere gange i hele Østbyen fra Fasanvej til Oldvejen men ingen fanget/nedlagt