SIDSTE NYT – januar 2021

Med baggrund i Coronasituationen og de vedtagne restriktioner,

AFLYSES fastelavnsarrangementet den 14. februar 2021 (traditionen genoptages i 2022)

UDSÆTTES generalforsamlingen den 24. februar 2021 – ny dato meldes ud når restriktionerne tillader dette.

Bestyrelsen fortsætter uændret ligesom budget 2021 er identisk med budget 2020. Kontingent for 2021 er som 2020 kr. 1830,- der opkræves pr 1. april 2021

30/3-2021; Opkrævning af kontingent er rykket til 1. maj 2021 – foreningens kasserer kæmper for en mere moderne opkrævningsform som Betalingsservice eller kortbetaling men der er mange betingelser, der skal opfyldes!