Alt vokser – også ukrudtet

Her er beplantningen ved at snige sig ganske langsomt ud over fortovet, der eller er flot vedligeholdt.
Hækken holder sig 30 cm fra flisekanten men det giver plads til ukrudtet

 

 

 

 

 

 

 

Bøgehækken nærmest holder sig på rette afstand af fliserne mens naboens hæk får lov at brede sig.

 

Frodigt og farverigt men alt for pladskrævende: Der skal være plads til en barnevogn på fortovet.

 

 

 

Hegn af alle afskygninger må maks have en højde på 2 meter i skel. Er der enkeltbuske eller -træer, skal de beskæres så man kan gå under dem uden problemer.

 

 

Og SÅDAN skal det bare se ud!

 

 

 

 

Græsset gror, lige som hækken

 

 

 

 

Vejfonden er nu en realitet

Vejfonden, der blev vedtaget på generalforsamlingen i februar 2017, er nu en realitet i form af en konto i foreningens bank. Som vedtaget kan kontoens indestående udelukkende benyttes til gennemgribende asfalteringer/renoveringer af veje og stier.