Bestyrelsen

Grundejerforeningen RUNDINGHOLMS bestyrelse vælges af den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der sidder to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen.

Grundejerforeningen Rundingsholms bestyrelse i 2023:

  • Formand                           Torben Bo Florin                        RH 13
  • Næstformand
  • Kasserer                           Susanne Hagge                          EH 43
  • Veje / sekretær              Egon Flodin                                  HH 37
  • Grønne områder           Torben Hjørlund                         HH 48
  • Legepladser
  • Revisor                              Trine Rasmussen                       EH 41
  • Revisor                              Torben Hvid                                  EH 39

Bestyrelsen kan kontaktes ved at klikke HER

Henvendelser bedes ske via mail da hele bestyrelsen så kan læse disse!