Generalforsamling 2019

Se indkaldelsen til generalforsamlingen HER

Generalforsamling 2019 afholdes 27. februar 2019 kl 19.00 på Restaurant Vadestedet – sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Ifølge RUNDINGSHOLMS vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde SENEST den 1. januar 2019 – benyt venligst mail@rundingsholm.dk – bestyrelsen ser gerne, at forslagsstiller deltager på generalforsamlingen og begrunder og uddyber sit forslag.