Hvad sker i den nærmeste fremtid?

Bestyrelsen vil gå en tur rundt i hele grundejerforeningens område for at se om veje, fortove og grønne områder er i den stand, vi ønsker.

Ved samme lejlighed kigger vi efter ukrudt i og ved fortove, hække, der er blevet for brede eller høje, og det kan medføre en lille påmindelse i postkassen.

Retssag om hønsehold

Læs artikel fra Nordvestnyt 13/7-2018 HER

Der er nu faldet dom i retssagen mod en beboer, der har valgt at holde høns på sin ejendom – dommen kan læses i vedhæftede dokument

Dom i BS 268417 GR

Dommen er entydigt til fordel for Grundejerforeningen RUNDINGSHOLM men kan ankes inden 4 uger.

Formandens kommentarer: For RUNDINGSHOLMS bestyrelse er det primære i denne sag IKKE om man må holde høns eller ej – det er pligten til at overholde den tinglyste deklaration. Deklarationen kan læses i sin fulde ordlyd her:  Vedtægter og deklarationer  – bemærk at der er 2 forskellige afhængig af ejendommens placering.

Tidligere sager har drejet sig om byggerier.

Den tinglyste pligt til at plante bøgehække har en generalforsamling vedtaget en ‘leveregel’ der ser bort fra – i praksis er det næsten umuligt at ændre en deklaration.

Vejbump på stamvejene?

Meningsmålingen på Facebook samt mails fra beboere viser klart, at der IKKE er interesse for at etablere vejbump på stamvejene.

Flere gange er der udtrykt ønske om at nedbringe hastigheden på stamvejene ved hjælp af vejbump. Nu har vi mulighed for at anlægge disse bump til en fornuftig pris – men hvad siger du?

Er det en god ide?

Send gerne kommentarer til bestyrelsen på mail@rundingsholm.dk – eller benyt meningsmålingen på Facebook.

Ny entreprenør på de grønne områder

Aftalen er på plads: B. P. Entreprise overtager vedligeholdelsen af vore grønne områder fra den 1. januar 2018, foreløbig for en 3-årig periode.

B. P. Entreprise ejes af Bjørn Petersen, der har stor erfaring indenfor vedligeholdelse af grønne områder.  I øvrigt giver Bjørn gerne tilbud på opgaver i jeres egne haver – bare ring!

Husk at kontakt omkring vedligeholdelse af de grønne områder i Rundingsholm sker på mail@rundingsholm.dk

B. P. Entreprise på Facebook

Grønne områder – UDBUD

OPDATERET: 3 af 4 indbudte har nu sendt tilbud på vedligeholdelse af de grønne områder – bestyrelsen afventer det sidste tilbud. Sidste frist er onsdag den 1. november 2017. Bestyrelsen behandler tilbuddene på bestyrelsesmødet den 15/11-2017.

Gennem en årrække er de grønne områder blevet vedligeholdt af Bognæs Multiservice – altid i høj kvalitet.

Den nuværende aftale med Bognæs Multiservice udløber med udgangen af året, og bestyrelsen er derfor ved at forberede et ‘miniudbud’ hvor flere får mulighed for at byde på opgaven, Bognæs Multiservice er naturligvis blandt disse.

Interesserede bydere kan henvende sig på mail@rundingsholm.dk

Alt vokser – også ukrudtet

Her er beplantningen ved at snige sig ganske langsomt ud over fortovet, der eller er flot vedligeholdt.
Hækken holder sig 30 cm fra flisekanten men det giver plads til ukrudtet

 

 

 

 

 

 

 

Bøgehækken nærmest holder sig på rette afstand af fliserne mens naboens hæk får lov at brede sig.

 

Frodigt og farverigt men alt for pladskrævende: Der skal være plads til en barnevogn på fortovet.

 

 

 

Hegn af alle afskygninger må maks have en højde på 2 meter i skel. Er der enkeltbuske eller -træer, skal de beskæres så man kan gå under dem uden problemer.

 

 

Og SÅDAN skal det bare se ud!

 

 

 

 

Græsset gror, lige som hækken

 

 

 

 

Vejfonden er nu en realitet

Vejfonden, der blev vedtaget på generalforsamlingen i februar 2017, er nu en realitet i form af en konto i foreningens bank. Som vedtaget kan kontoens indestående udelukkende benyttes til gennemgribende asfalteringer/renoveringer af veje og stier.