Generalforsamling 2019

Se indkaldelsen til generalforsamlingen HER

Generalforsamling 2019 afholdes 27. februar 2019 kl 19.00 på Restaurant Vadestedet – sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Ifølge RUNDINGSHOLMS vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde SENEST den 1. januar 2019 – benyt venligst mail@rundingsholm.dk – bestyrelsen ser gerne, at forslagsstiller deltager på generalforsamlingen og begrunder og uddyber sit forslag.

Hvem gør hvad omkring fortovene?

I følge vedtægter og deklarationer er det den enkelte grundejer, der holder fortov og halvdelen af vejbanen fri for ukrudt, snavs og andet, fx sne når det er sæson for det.
En generalforsamlingsbeslutning i 2014 ændrede lidt på dette da det blev besluttet, at lade grundejerforeningen fjerne ukrudt mellem fortov og kantsten (‘rendestenen’) af hensyn til levetiden på asfalten. Samtidig overtog grundejerforeningen græsslåning på de større arealer ved stikvejenes vendepladser.

Grundejeren er altså stadig forpligtet til at holde selve fortovet fri for snavs og ukrudt, at klippe hækken så der er 30 cm ud til fortov – samt holde halvdelen af vejbanen fri for snavs og sne.

Grundejerforeningen løser opgaven ved at vores entreprenør slår græsset ved vendepladserne sammen med græsslåning på de øvrige arealer mens ukrudtsbekæmpelsen forgår i 2 trin:
– 1) Mekanisk rensning mellem asfalt og kantsten
– 2) Kemisk rensning med godkendt ukrudtsbekæmpelsesmiddel

Punkt 1 blev i 2018 udført i forsommeren mens punkt 2 er blevet udskudt på grund af tørke. Det sættes derfor i gang primo oktober 2018

Grundejerforeningen og entreprenøren er naturligvis meget varsomme overfor den kemiske bekæmpelse, både i forhold til produkt, men også mængde.

Hvad sker i den nærmeste fremtid?

Bestyrelsen vil gå en tur rundt i hele grundejerforeningens område for at se om veje, fortove og grønne områder er i den stand, vi ønsker.

Ved samme lejlighed kigger vi efter ukrudt i og ved fortove, hække, der er blevet for brede eller høje, og det kan medføre en lille påmindelse i postkassen.

Retssag om hønsehold

Læs artikel fra Nordvestnyt 13/7-2018 HER

Der er nu faldet dom i retssagen mod en beboer, der har valgt at holde høns på sin ejendom – dommen kan læses i vedhæftede dokument

Dom i BS 268417 GR

Dommen er entydigt til fordel for Grundejerforeningen RUNDINGSHOLM men kan ankes inden 4 uger.

Formandens kommentarer: For RUNDINGSHOLMS bestyrelse er det primære i denne sag IKKE om man må holde høns eller ej – det er pligten til at overholde den tinglyste deklaration. Deklarationen kan læses i sin fulde ordlyd her:  Vedtægter og deklarationer  – bemærk at der er 2 forskellige afhængig af ejendommens placering.

Tidligere sager har drejet sig om byggerier.

Den tinglyste pligt til at plante bøgehække har en generalforsamling vedtaget en ‘leveregel’ der ser bort fra – i praksis er det næsten umuligt at ændre en deklaration.

Ny entreprenør på de grønne områder

Aftalen er på plads: B. P. Entreprise overtager vedligeholdelsen af vore grønne områder fra den 1. januar 2018, foreløbig for en 3-årig periode.

B. P. Entreprise ejes af Bjørn Petersen, der har stor erfaring indenfor vedligeholdelse af grønne områder.  I øvrigt giver Bjørn gerne tilbud på opgaver i jeres egne haver – bare ring!

Husk at kontakt omkring vedligeholdelse af de grønne områder i Rundingsholm sker på mail@rundingsholm.dk

B. P. Entreprise på Facebook

Grønne områder – UDBUD

OPDATERET: 3 af 4 indbudte har nu sendt tilbud på vedligeholdelse af de grønne områder – bestyrelsen afventer det sidste tilbud. Sidste frist er onsdag den 1. november 2017. Bestyrelsen behandler tilbuddene på bestyrelsesmødet den 15/11-2017.

Gennem en årrække er de grønne områder blevet vedligeholdt af Bognæs Multiservice – altid i høj kvalitet.

Den nuværende aftale med Bognæs Multiservice udløber med udgangen af året, og bestyrelsen er derfor ved at forberede et ‘miniudbud’ hvor flere får mulighed for at byde på opgaven, Bognæs Multiservice er naturligvis blandt disse.

Interesserede bydere kan henvende sig på mail@rundingsholm.dk